Центр професійного розвитку педагогічних працівників
Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області
Центр професійного розвитку педагогічних працівників
Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області
Навчання дітей з особливими освітніми потребами
Лист МОН України від 05.08.2020 № 1/9-420 “Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році “
Лист МОН України від 09.08.2018 № 2.5-2087 “Щодо доплати за роботу в інклюзивному класі”
Лист МОН України від 31.03.2017 № 1/9179 “Щодо постанови КМУ від 14.02.2017 № 88”
Лист МОН України від 18.05.2012 № 1/9-384 “Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”
Наказ МОН України від 01.02.2018 № 90 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205” щодо затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ МОН України від 23.04.2018 № 414 “Про затвердження типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти”
Наказ МОН України від 08.06.2018 № 609 “Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти”
Наказ МОН України від 01.10.2010 № 912 “Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 779 “Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588 “Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами”
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 “Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю” на період до 2020 року
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 585 “Про встановлення тривалості здобуття повної загальної середньої освіти особами з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти”
Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг”
Закон України “Про повну загальну середню освіту”
Закон України “Про освіту”
Указ Президента України “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”
Указ Президента України “Про національну стратегію у сфері прав людини”
Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю
Конституція України